Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Děti z Prahy 13 mají polytechnické hnízdo

Praha13
29.11.2021
Tiskové zprávy

Městská část Praha 13 revitalizovala část prostor Domu dětí a mládeže Stodůlky, kde vznikla dvě polytechnická hnízda. Jedná se o dvě speciálně vybavené učebny jak pro školní třídy, tak zájmové odpolední aktivity. Projekt je realizován ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Hospodářskou komorou hl. m. Prahy. Městská část Praha 13 přispěla částkou převyšující půl milionu korun.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                             Tisková zpráva

 29. 11. 2021

 

Městská část Praha 13
revitalizovala část prostor Domu dětí a mládeže Stodůlky, kde vznikla dvě
polytechnická hnízda. Jedná se o dvě speciálně vybavené učebny jak pro školní
třídy, tak zájmové odpolední aktivity. Projekt je realizován ve spolupráci s
hlavním městem Prahou a Hospodářskou komorou hl. m. Prahy. Městská část Praha
13 přispěla částkou převyšující půl milionu korun.

 
„V Domě dětí jsou k dispozici nové učebny, kam dochází školy z naší
městské části do specializovaných prostor vybavených nejmodernějšími nástroji
pro manuální i kybernetickou zručnost Jinými slovy jde o špičkově zařízenou
dílnu a kybernetickou laboratoř. Při současných karanténách a po loňských
lockdownech není jednoduché děti motivovat, zaujmout a nabídnout jim činnost,
kde uvidí výsledky své práce. Děkuji všem, kteří se do této iniciativy
zapojili,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

 
Sdílené polytechnické učebny nabízejí moderní klasické dílenské vybavení
včetně materiálu, ale i pracoviště vybavená interaktivními tabulemi, počítači,
tablety, 3D tiskárnami, uzpůsobenými výuce mechaniky či robotiky pomocí
robotických stavebnic apod.

 
„Minimální délka jednoho výukového bloku v Polytechnickém hnízdě je
realizována v rozsahu čtyř hodin. Odbornost je garantována Hospodářskou komorou
hl. m. Prahy, která celý projekt zajišťuje finančně i po stránce personální,
včetně odměn pro odborné lektory, pedagogy a také průběžně dodává materiály,“
vysvětlila ředitelka DDM Stodůlky Jana Šimánková.

 
Vybudováním moderních sdílených polytechnických učeben na území MČ Prahy
13 dojde ke zvýšení dostupnosti technického, přírodovědného a environmentálního
vzdělávání v rámci školních i zájmových aktivit. Výrazně se zlepší dojezdová
dostupnost škol do místa odborné výuky,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

 

  Městská
část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí
2580/13, 158 00 Praha 5
  Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: 
steineroval@praha13.cz

Sdílejte článek