Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dezinfence pro bytová družstva a roušky pro klienty neziskovek

Praha13
01.03.2021
Nenechte si ujít

Vedení městské části Praha 13 dnes předávalo zástupcům neziskových organizací jednorázové ústenkyVedení městské
části Praha 13 dnes předávalo zástupcům neziskových organizací jednorázové
ústenky pro klienty a také dezinfekci pro bytová družstva a SVJ.

 

Městská část Praha 13 v návaznosti na zhoršující se
epidemiologickou situaci a na přijatá opatření proti šíření koronaviru opět vydává pro potřeby bytových družstev a SVJ
dezinfekci

„K tomuto kroku nás vedla nepříznivá epidemiologická
situace,“ řekl starosta David Vodrážka.
„Zástupci bytových družstev a SVJ budou mít možnost, stejně jako na jaře
loňského roku, dezinfekci převzít v přízemí radnice. Abychom ale zabránili
zbytečné koncentraci lidí na jednom místě, budeme dezinfekci vydávat každý den
včetně víkendů v libovolném čase. Tedy i mimo úřední dny a hodiny našeho
úřadu,“ dodal starosta.

 

„Současně
jsme dnes vydávali jednorázové ústenky
pro klienty neziskových organizací
, které v naší městské části působí
a pomáhají sociálně znevýhodněným spoluobčanům. Jsou to především neziskové
organizace Charita, Diakonie, Středisko sociálních služeb Praha 13, Prosaz,
Naděje a Armáda spásy. Všem, kteří v této těžké době pomáhají, srdečně
děkuji,“ řekla radní Aneta Maršálová
Ečeková
.

Sdílejte článek