Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dezinfence pro bytová družstva a roušky pro klienty neziskovek

Praha13
01.03.2021
Tiskové zprávy

Vedení městské části Praha 13 dnes předávalo zástupcům neziskových organizací jednorázové ústenkyMěstská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo Tisková zpráva
1. 3. 2021

Dezinfence
pro bytová družstva a roušky pro klienty neziskovek

 

Vedení městské
části Praha 13 dnes předávalo zástupcům neziskových organizací jednorázové
ústenky pro klienty a také dezinfekci pro bytová družstva a SVJ.

 

Městská část Praha 13 v návaznosti na zhoršující se
epidemiologickou situaci a na přijatá opatření proti šíření koronaviru opět vydává pro potřeby bytových družstev a SVJ
dezinfekci

„K tomuto kroku nás vedla nepříznivá epidemiologická
situace,“ řekl starosta David Vodrážka.
„Zástupci bytových družstev a SVJ budou mít možnost, stejně jako na jaře
loňského roku, dezinfekci převzít v přízemí radnice. Abychom ale zabránili
zbytečné koncentraci lidí na jednom místě, budeme dezinfekci vydávat každý den
včetně víkendů v libovolném čase. Tedy i mimo úřední dny a hodiny našeho
úřadu,“ dodal starosta.

 

„Současně
jsme dnes vydávali jednorázové ústenky
pro klienty neziskových organizací
, které v naší městské části působí
a pomáhají sociálně znevýhodněným spoluobčanům. Jsou to především neziskové
organizace Charita, Diakonie, Středisko sociálních služeb Praha 13, Prosaz,
Naděje a Armáda spásy. Všem, kteří v této těžké době pomáhají, srdečně
děkuji,“ řekla radní Aneta Maršálová
Ečeková
.

Mgr.
Lucie Steinerová
Vedoucí
oddělení  tisku a informací
Tisková
mluvčí

Sdílejte článek