Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dokončení oprav lávky přes Jeremiášovu ulici

Praha13
24.08.2018
Nenechte si ujít

Oprava probíhá kvůli havarijnímu stavu. Uzavírka je povolena od 12. 7. do 30. 9. 2018.Lávka pro pěší přes Jeremiášovu
ulici je v majetku hl. m. Prahy a jejím správcem je TSK hl. m. Prahy.
Vzhledem k havarijnímu stavu lávky muselo být přistoupeno k její
opravě. Uzavírka je povolena od 12. 7. – 30. 9. 2018. Vzhledem k tomu, že
Jeremiášova ulice je velmi frekventovaná, požádali jsme Oblastní ředitelství
Městské policie Praha 13 o zajištění dohledu strážníků na přechodech pro chodce
v Jeremiášově a Červeňanského ulici v ranních a odpoledních hodinách
v době příchodu a odchodu dětí do ZŠ Brdičkova. Dohled strážníků je
zajištěn po celou dobu uzavírky lávky pro pěší.

Vedení MČ Praha 13 mimo toto
opatření rovněž apelovalo na TSK, aby byl termín oprav zkrácen, jelikož se
jedná o jedinou cestu pro pěší vedoucí z Velké Ohrady na Lužiny a naopak a
tuto lávku tedy využívají hlavně děti docházející do ZŠ Brdičkova. TSK našim apelům
vyšlo vstříc a přislíbilo částečné zprovoznění lávky nejpozději od pondělí 17.
září 2018. Částečné zprovoznění lávky znamená, že bude otevřena vždy polovina
lávky s průchozím pruhem. Po dokončení prací, tzn. nejpozději do 30. září,
bude lávka uvedena do provozu celá.

Sdílejte článek