Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dotace na pořízení ekologického vytápění v domácnostech

Praha13
05.11.2021
Nenechte si ujít

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR připravují na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.Ministerstvo
životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR připravují na rok
2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického
vytápění v domácnostech“.

 
Tato výzva bude zaměřená na výměnu
kotlů 1. a 2. emisní třídy a to zejména u sociálně slabých domácností. Sociálně
slabá domácnost je taková, která má průměrný roční příjem na člena domácnosti (žadatele)
je menší nebo roven částce 170 900 Kč. Příjem musí být doložen daňovým
přiznáním za rok 2020. Výjimku z povinnosti prokázat průměrnou výši příjmu
domácnosti mají v současné době občané pobírající důchod a studenti.

Předmětem podpory je náhrada kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním za:
• tepelné čerpadlo
• kotel na biomasu
• plynový kondenzační kotel
Výčet podporovaných zařízení je uveden na www.svt.sfzp.cz.

V souvislosti s výše
uvedeným prosíme občany (potenciální zájemce) o spolupráci na vytvoření seznamu
žadatelů. Ten bude prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy předán na Ministerstvo
životního prostředí ČR. Na základě tohoto seznamu bude stanovena výše alokace,
která bude Praze přidělena.
  V případě vašeho zájmu prosíme o
zaslání identifikačních údajů (jméno a příjmení, rok narození, místo realizace,
adresa rodinného domu/bytové jednotky, telefonní číslo, e-mail) na ivanovae@praha13.cz, nebo písemně na
adresu: Úřad MČ Praha 13, Odbor životního prostředí, Eva Ivanova, Sluneční nám.
2580/13, 158 00 Praha 5.
Termín: do 15. 12. 2021

Sdílejte článek