Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OCHRANA OVZDUŠÍ

Praha 13
24.03.2023
Nenechte si ujít

V souvislosti s probíhající topnou sezonou vás upozorňujeme na záležitosti týkající se zákona o ochraně ovzduší.

  • Další informace o dotacích a půjčkách na stránkách Státního fondu životního prostředí https://www.sfzp.cz
  • na MHMP byla zřízena infolinka týkající se ovzduší – Ing. Tomáš Král, specialista ochrany ovzduší, tel.:            236 004 974; infolinka bude v provozu
    – pondělí, středa a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin·  emailová adresa koordinačního kontaktního místa: Tomas.Kral@praha.eu

 Informace o závazných opatřeních a podpůrných opatřeních

 

Sdílejte článek