Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ekodivadélko za „Putováním ztracené kapky“

Praha13
12.11.2019
Nenechte si ujít

Odbor životního prostředí uspořádal 12. listopadu pro děti z mateřských a základních školV
rámci ekologické výchovy uspořádal odbor životního prostředí pro děti z
mateřských a základních škol 12. listopadu 2019 divadelní představení. Divadélka se pořádají
pravidelně, zpravidla 2 x do roka.
Tentokrát se hrála pohádka s názvem
„Putování ztracené kapky“ o koloběhu vody v přírodě.
Představení se již
tradičně odehrávají ve Spolkovém domě ve Stodůlkách. Dvou představení se
zúčastnilo téměř 400 dětí ze škol a školek z Prahy 13. Děti a paní učitelky
přivítala místostarostka Marcela Plesníková, která má mimo jiné na
starosti životní prostředí, a vedoucí oddělení správy zeleně stejnojmenného
odboru Dana Céová.
Paní místostarostka vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Pro
nejlepší malíře obrázků budou připraveny drobné ceny.

Eva Beránková

Sdílejte článek