Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Elektronická podatelna

Pravidla elektronické podatelny

Elektronická podatelna je pro příjem e-mailových datových zpráv doručovaných Úřadu městské části Praha 13.

Adresa elektronické podatelny je  epodatelna@praha13.cz

Elektronické podání může být učiněno pouze v těchto formátech do celkové velikosti 10 MB včetně příloh.

  • textový standard RTF s příponou  .rtf
  • prostý text (CP 852,1250) s příponou  .txt
  • formát Adobe Acrobat Reader s příponou  .pdf
  • formát Microsoft Word s příponou  .doc(x)
  • formát Microsoft Excel s příponou  .xls(x)
  • grafický formát .jpg, .jpeg, .tif, .png, .gif

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno budou z bezpečnostních důvodů bez otevření smazány.

Na zprávy obsahující propagační materiály a cenové nabídky nebude elektronická podatelna reagovat.


O přijetí podání jsou automaticky odesílány 2 potvrzení na adresu odesílatele.

1)  Potvrzení o dodání datové zprávy
Toto potvrzení se odesílá ihned po převzetí e-mailové zprávy elektronickou podatelnou

2)  Potvrzení o doručení datové zprávy
Toto potvrzení se odesílá po kontrole a zaevidování e-mailové zprávy do systému spisové služby.

Podání je předáno k vyřízení na věcně příslušný odbor.

Potvrzení o doručení datové zprávy (dle bodu 2) není potvrzením o řádnosti podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

Podání může být podepsáno elektronicky za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (Nařízení eIDAS) a zákonem č. 297/2016 Sb..

Elektronické podání na technických nosičích dat (CD/DVD-ROM, datový disk s rozhraním USB ) lze doručovat běžnými prostředky poštovních a doručovacích služeb nebo osobně v úředních hodinách do podatelny ÚMČ P13 na adresu Sluneční náměstí 2580/13.

Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou odesílatelem.