Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

103/2023 Vrak

01.03.2023
Autovraky
Vyřešeno

Vrak auta , nepořádek, **************Dobrý den, nepořádek byl uklizen. TSK. **********************Dobrý den, na základě již předchozího oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla. Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Na základě výše uvedeného SSHMP, v zastoupení vlastníka komunikace, vyzvala provozovatele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci. S pozdravem SSHMP.

Postup řešení:

01. 03. 2023 11:34:35

Dobrý den, Vaše podání bude postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k zajištění prošetření technického stavu vozidla. OKR.

01. 03. 2023 11:58:29

Dále bylo Vaše podání postoupeno Technické správě komunikací hl. m. Prahy k zajištění úklidu. OKR.

06. 03. 2023 09:12:31

Dobrý den, nepořádek okolo vraku byl uklizen. TSK.

06. 03. 2023 11:31:54

Dobrý den, na základě již předchozího oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla. Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Na základě výše uvedeného SSHMP, v zastoupení vlastníka komunikace, vyzvala provozovatele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci. S pozdravem SSHMP.

Fotogalerie