Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

114/2024 Vrak vozidla Nušlova 2299

26.02.2024
Autovraky
Vyřešeno

Dlouhodobě odstavené vozidlo pomalu se měnící ve vrak.

Postup řešení:

27. 02. 2024 06:20:21

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k prošetření technického stavu vozidla. Děkujeme za podnět. OKR.

08. 03. 2024 01:14:55

Dobrý den,

na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u Vámi uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo nenaplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se nejedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Vozidlo má platnou TP do 04/2024 (řešit lze nejdříve půl roku po jejím skončení). Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Správa služeb hlavního města Prahy.

Fotogalerie