Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

127/2024 Rybník Pod vlkem

04.03.2024
Zeleň, dětská hřiště
Vyřešeno

dobrý den, všiml jsem si že, rybník je vypuštěný. Nevím, jestli se ho chystáte čistit nebo jestli nenastala nějaká závada na odtokovém zařízení.

Postup řešení:

05. 03. 2024 06:55:03

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zodpovězení dotazu. Děkujeme za podnět.

Fotogalerie