Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

172/2024 nepořádek Jeremiášova

20.03.2024
Úklid města
Vyřešeno

odpadky u autobusové zastávky Píškova

Postup řešení:

20. 03. 2024 11:59:46

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. Děkujeme za podnět.

25. 03. 2024 09:04:11

Dobrý den,
k níže uvedenému podnětu sdělujeme, že údržba na pozemku parc. č. 2401/54 v k. ú. Stodůlky je objednána a bude zajištěna.

S pozdravem

MHMP.

Fotogalerie