Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

173/2023 Ujíždějící svah Makču pikču

04.04.2023
Ostatní
Vyřešeno

Dobrý den,

ráda bych nahlásila problém s ujíždějícím svahem Makču Pikču za bytovým domem Nová Kolonie 2604/8, Praha 13.

Tento problém existuje již řadu let, bohužel nyní se stala situace kritickou, neboť svah zabírá téměř polovinu obslužné komunikace pro park a automobily tuto překážku objíždějí po travnatém pozemku, který tím devastují (viz foto).

Situaci by velmi pomohlo, kdyby byla stanovena náhradní obslužná cesta pro park a automobilům by byl na tuto komunikaci zakázán vjezd až do vyřešení problému…

Předem děkuji za informaci ohledně řešení této záležitosti.

S pozdravem

Ing. J. B.

Postup řešení:

13. 04. 2023 07:31:32

Dobrý den, parcela č. 2109/4, k. ú. Stodůlky je soukromá, o svůj majetek se musí starat jeho vlastník. Soukromý vlastník pozemku byl vyzván dopisem k úpravě sjíždějícího svahu a rozježděné cesty. Též jsme požádali MHMP o sanaci sjíždějícího svahu. OKR.

18. 04. 2023 11:28:30

Dobrý den,
k uvedenému podnětu Vaší městské části Praha 13 po prověření a provedeném místním šetření sdělujeme následující:

Pozemek parc.č. 2109/4 v k.ú. Stodůlky nabylo hlavní město Praha do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy ke dni 16.3.2023 od společnosti RR Investiční s.r.o. V katastru nemovitostí zapsáno ke dni 11.4.2023.
Předmětná část nezpevněného svahu je součástí komplexního celku deponie zeminy. Uváděná deponie je převážně umístěna na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, tj. na pozemcích parc.č. 2109/1, parc.č. 2109/2, parc.č. 2110/1, parc.č. 2110/2 a parc.č. 2111/1 v k.ú. Stodůlky.
Dle dostupných podkladů a ortofotomap začala deponie vznikat v období mezi lety 1975 – 1988, tedy v době výstavby sídliště JZM. Na základě pravidelného ročního monitoringu předmětných pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy lze konstatovat, že nedochází ke zřetelnému pohybu celé deponie.
Úprava předmětné části nezpevněného svahu je podmíněna geologickým a technologickým průzkumem (posudkem) dané oblasti a je možné ji realizovat pouze na základě odborného projektu v návaznosti na celou deponii. Jednalo by se o rozsáhlou investici hl. m. Prahy.

S pozdravem

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

05. 05. 2023 11:26:45

Dobrý den, zemina na asfaltové cestě byla odbagrována, v současnosti je cesta průjezdná. OKR.

Fotogalerie