Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

180/2024 Překážející vrak

22.03.2024
Autovraky
Vyřešeno

Odstavený vůz v ulici Rotavská, brání průjezdu

Postup řešení:

25. 03. 2024 07:35:11

Dobrý den, Vámi nahlášené vozidlo bylo postoupeno k prošetření Správě služeb hlavního města Prahy.

24. 04. 2024 11:32:50

Dobrý den,

na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u Vámi uvedeného motorového vozidla.
Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo nenaplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se nejedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Vozidlo má platnou TP do 02/2025 a nenaplňuje zákonnou definici vraku. Děkujeme za pochopení.

Správa služeb hlavního města Prahy

Fotogalerie