Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

196/2023 bílý vrak

16.04.2023
Autovraky
Vyřešeno

odstavena auto blokujici stani

Postup řešení:

17. 04. 2023 08:48:07

Dobrý den, Vámi nahlášená závada, týkající se vraku vozidla byla postoupena k posouzení Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za podnět. OKR

17. 04. 2023 04:26:23

Dobrý den, na základě již předchozího oznámení, provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření, u Vámi uvedeného motorového vozidla. Na základě tohoto šetření nabyla SSHMP podezření, že vozidlo je odstaveno v rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. h) zákona o pozemních komunikacích, tedy je vozidlem bez platné technické prohlídky (dále jen vozidlo bez platné TP). U tohoto vozidla proběhly úkony dle ustanovení § 19d odst. 5 zákona o pozemních komunikacích, spojené se zjištění údajů rozhodných pro ověření tohoto podezření. Na základě výsledků provedené lustrace bylo zjištěno, že (RZ VIN) uvedeného vozidla neprochází registrem silničních vozidel. Tedy nelze zjistit platnost technické prohlídky u předmětného vozidla a realizovat postup odstranění silničního vozidla dle ustanovení § 19d zákona o pozemních komunikacích. Vozidlo bylo dne 11. 4. 2023 znovu zkontrolováno našimi techniky; je ve stejném stavu a nevykazuje známky vraku. Děkujeme za pochopení. SSHMP

Fotogalerie