Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

20/2023 odstavené auto

10.01.2023
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

odstavené poničené auto. blokuje místo k parkování obyvatelům Prahy 13! plus značka z úklidu silnic odhozená do křoví vedle. ****** Dobrý den, na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla. Ze závěru místního šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že je silničním vozidlem, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Na základě výše uvedeného SSHMP podá na místně příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ) návrh vlastníka pozemní komunikace k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci. Děkujeme za podnět. SSHMP

Postup řešení:

17. 01. 2023 09:52:00

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno na Správu služeb hl. m. Prahy. OKR

Fotogalerie