Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

203/2024 rybníček v Centrálním parku

02.04.2024
Zeleň, dětská hřiště
Vyřešeno

páchne a je zanesený,

Postup řešení:

02. 04. 2024 11:24:20

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno odboru životního prostředí k zajištění nápravy.

04. 04. 2024 10:01:23

Dobrý den, oba tyto rybníčky v Centrálním parku Prahy 13 jsou tzv. nebeské rybníky, což znamená, že jediný jejich „přítok“ jsou dešťové srážky. Proto se v období, kdy je srážek méně, stává, že zapáchají. V tuto chvíli nelze problém řešit vzhledem k faktu, že v místě probíhá hnízdění slípek zelenonohých.
Celkový stav těchto rybníčků bude řešen v další etapě dobudování Centrálního parku, která je zajišťována a financována hlavním městem Prahou. Děkujeme za podnět, OŽP

Fotogalerie