Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

207/2023 Vrak dodávky

20.04.2023
Autovraky
Vyřešeno

Dobrý den, ráda bych upozornila na několik let stojící vrak před naším bytovým domem. Zabírá zde místo v době , kdy je situace s parkováním velmi špatná . Výše uvedený vrak nemá ani jednu SPZ a tudíž nemá na silnici co dělat.

Včera dne 19.4.2023 proběhlo čištění ulic , dodávku samozřejmě majitel nepřeparkoval. Co mi připadá jako vrchol nevhodného chování je,že vozy , které zůstaly zaparkované na místech ,odtahové vozy převážely a předpokládám, že těmto majitelům budou náklady spojené s nakládkou jejich vozu účtovány a dodávku všichni objeli kolem a opět se nic neděje. Žádám o zjištění majitele a následné odstranění vraku.

Máme strach , protože vůz je nezajištěný a může sloužit k přebývání osob bez domova.

Tento vrak léta stál v ulici K Zahrádkám ,místním se povedlo dodávky zbavit tak,že ji majitel přeparkoval k nám. Proto mi nepřipadá nereálné tuto situaci vyřešit ke spokojenosti všech.

Předem děkuji za Váš čas při řešení tohoto problému.

Postup řešení:

20. 04. 2023 08:07:29

Dobrý den, Vámi nahlášená závada, týkající se vraku vozidla byla postoupena k posouzení Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za podnět. OKR

28. 04. 2023 10:09:36

Dobrý den, na základě předchozího oznámení provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.
Ze závěru místního šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že je silničním vozidlem, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Na základě výše uvedeného SSHMP podá na místně příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ) návrh vlastníka pozemní komunikace k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci.
Děkujeme za podnět.
SSHMP

Fotogalerie