Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

209/2023 Vrak

20.04.2023
Autovraky
Vyřešeno

Vrak na trávě

Postup řešení:

21. 04. 2023 08:12:55

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Odboru dopravy ÚMČ Praha 13.
Děkujeme za nahlášení.
OKR

28. 04. 2023 12:40:57

Dobrý den,
u předmětného vozidla probíhá odvolací řízení, které je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy , jako příslušného odvolacího orgánu (opětovně bylo odborem urgováno), přičemž v nedávné době přislíbil dotčený orgán brzké vyřízení případu. Vozidlo bylo původně umístěno na pozemní komunikaci, avšak neznámá osoba jej přemístila do zeleného pásu, bohužel do vyřízení věci nebude s vozidlem v rámci správního řízení manipulováno, pokud tak neučiní sám majitel/provozovatel vozidla.
Děkujeme za podnět a pochopení. DOP

23. 08. 2023 12:37:42

Dobrý den, závadu převzal odbor životního prostředí a řeší vrak na trávě. OKR.

Fotogalerie