Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

209/2024 Vrak překáží parkovišti Petržílkova

07.04.2024
Autovraky
Vyřešeno

Toto auto na stejném místě parkuje už několik týdnů a překáží jiným.

Postup řešení:

08. 04. 2024 08:50:53

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k prošetření technického stavu vozidla.

03. 05. 2024 01:04:02

Dobrý den,

na základě již předchozího oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Na základě výše uvedeného SSHMP, v zastoupení vlastníka komunikace, vyzvala provozovatele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

Správa služeb hlavního města Prahy.

Fotogalerie