Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

21/2023 odstavené vozidlo

10.01.2023
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

Dne 14.8.2022 jsem oznamoval tento vrak. Dnes je 10.1.2023 a vozidlo je stále zde!******Dobrý den, na základě již předchozího oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u Vámi uvedeného motorového vozidla. Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo nenaplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se nejedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Vozidlo má platnou TP do 10/2022 (možno řešit nejdříve po uplynutí šesti měsíců po ukončení platnosti TP (tj. od 05/23), viz. info výše; pokud nedojde u vozidla ke změnám). Děkujeme za pochopení. SSHMP

Postup řešení:

17. 01. 2023 09:54:30

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb. hl. m. Prahy. OKR.

25. 01. 2023 11:34:09

Dobrý den, vozidlo bylo prověřeno SSHMP s tímto výsledkem: Nejedná se o vrak. OKR.

Fotogalerie