Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

222/2023 černé odstavena auto

28.04.2023
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

odstavena auto s vypustenymi koly

Postup řešení:

28. 04. 2023 09:24:19

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k zajištění prošetření. OKR.

12. 05. 2023 11:36:21

Dobrý den,

na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Na základě výše uvedeného SSHMP, v zastoupení vlastníka komunikace, vyzve provozovatele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

S pozdravem

Správa služeb hlavního města Prahy.

Fotogalerie