Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

228/2023 Rezavé přístřešky u popelnic

02.05.2023
Odpadky, kontejnery
Vyřešeno

Dobrý den nešly by natřít rezavé přístřešky z popelnic?

Postup řešení:

03. 05. 2023 07:29:12

Dobrý den, kontejnerová stání jsou drobné stavby nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí. Obecně byla veškerá kontejnerová stání v minulosti podmínkou při výstavbě bytových objektů a po dokončení výstavby byla, jakožto občanská vybavenost, kolaudována a předávána společně s bytovými objekty vlastníkům či správcům objektů. Vlastnictví pozemku nezakládá žádná práva k majetku cizích osob na pozemku umístěném. Opravy stání jsou tedy v kompetenci vlastníka stavby. Pro úplnost uvádíme, že vlastník kontejnerového stání by měl mít na umístění stání uzavřenu s vlastníkem pozemku ( HMP, prostřednictvím oddělení výkonu vlastnických práv odboru evidence a využití majetku MHMP ) smlouvu o služebnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že kontejnerová stání jsou příslušenství k přilehlému bytovému domu a opravu přístřešků musí zajistit konkrétní SVJ, či BD. Před opravou doporučujeme kontaktovat oddělení výkonu vlastnických práv odboru evidence majetku MHMP o udělení souhlasu s opravou přístřešku. Bližší kontakty naleznete na www.praha.eu. MHMP.

Fotogalerie