Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

235/2023 Neudržovaný trávník

09.05.2023
Zeleň, dětská hřiště
Vyřešeno

Vážení !
Bohužel část v Klausově ulici zůstává leta i přes naše upozornění neudržovaná. Je nepochopitelné, že se na těch 150 m2 s MHMP nemůžete dohodnout.
Děkujeme za vyřešení .
Zdraví,
D.Z.

Postup řešení:

09. 05. 2023 08:14:20

Dobrý den,. Vámi nahlášená závada byla postoupena vlastníku pozemku – Magistrátu hlavního města Prahy k zajištění nápravy. Děkujeme za nahlášení. OKR

24. 05. 2023 03:23:03

Dobrý den, k níže uvedenému podnětu ve věci údržby zeleně na pozemcích parc.č. 2342/62 a parc.č. 2342/805 v k.ú. Stodůlky při ul. Klausova po prověření sdělujeme, že předmětná údržba byla objednána.
Termín dokončení prací byl stanoven do 31.5.2023.
Děkujeme za podnět.
MHMP

Fotogalerie