Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

254/2023 zeleň

21.05.2023
Zeleň, dětská hřiště
Vyřešeno

zarostlá cesta

Postup řešení:

22. 05. 2023 08:41:24

Dobrý den, Vámi nahlášená závada byla postoupena Magistrátu hlavního města Prahy k zajištění nápravy. Děkujeme za nahlášení. OKR

23. 05. 2023 11:04:54

Dobrý den, k níže uvedenému podnětu sdělujeme, že řez zeleně zasahující do chodníku podél komunikace Oistrachova na pozemku parc.č. 150/117 a souvisejících pozemcích parc.č. 150/115 a parc.č. 142/2 v k.ú. Stodůlky je objednána a bude zajištěna.
Děkujeme za podnět.
MHMP

Fotogalerie