Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

273/2023 Malý přístřešek a malá lavička na autobusové zastávce Červeňanského směr Dědina

29.05.2023
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

Stále nevím, proč je na zastávce Červeňanského tak malý prostor pod stříškou. Na zastávce před Velká Ohrada a za Píškova, jsou již dávno nové a větší přístřešky a lavičky. Nastupuje zde hodně cestujích!

Postup řešení:

29. 05. 2023 10:49:57

Dobrý den, Váš podnět, týkající se nového přístřešku na zastávce MHD, byl postoupen k prošetření Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, který je kompetentní tuto záležitost řešit.
Děkujeme za pochopení.
OKR

22. 09. 2023 09:49:06

Dobrý den, děkujeme za dotaz a za Váš zájem o nové zastávkové přístřešky MHD.. Naše společnost THMP byla pověřena Magistrátem hl. m. Prahy výměnami zastávkových přístřešků v souvislosti se skončením nájemní smlouvy mezi Hlavním městem Praha a společností JCDecaux. Z tohoto důvodu jsou nyní na území hlavního města Prahy demontovány a nahrazovány pouze zastávkové přístřešky ve vlastnictví této společnosti, které leží na pozemcích HMP. Na zastávce Červeňanského žádný přístřešek ve vlastnictví společnosti JCD instalován nebyl, proto nebyl předmětem smluvních náhrad. Pro pokračování ve výstavbě dalších přístřešků nad rámec smluvních náhrad přístřešků JCDecaux je v rámcové smlouvě mezi THMP a HMP na výměnu přístřešků ještě možnost opce. Ta však do této doby nebyla ze strany HMP uplatněna. V případě jejího uzavření bude moci THMP zahájit novou výstavbu přístřešků na lokalitách dle žádostí městských částí. Zastávka Červeňanského již je evidována v seznamu požadovaných náhrad v další fázi. Děkujeme za pochopení situace. THMP

Fotogalerie