Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

280/2023 Přerostlá tráva v ulici Oistrachova u točny autobusů

30.05.2023
Zeleň, dětská hřiště
Vyřešeno

V tomto roce ještě neposekaný trávník v okolí točny Sidl. Stodulky

Postup řešení:

31. 05. 2023 07:25:57

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. OKR.

13. 06. 2023 01:17:51

Dobrý den,
k uvedenému podnětu sdělujeme, že údržba na předmětném pozemku v k. ú. Stodůlky byla objednána a bude zajištěna.
Termín dokončení prací byl stanoven do 30.6.2023.

S pozdravem

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Fotogalerie