Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

29/2023 VRAK VOZU

19.01.2023
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

V ulici Pod Hranicí ,pod křižovatkou u Kauflandu už asi rok stojí toto auto,které se postupně rozebírá.Vůz má SPZ a zjevně o něj majitel nejeví zájwm. ******Dobrý den, ze závěru místního šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že je silničním vozidlem, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Na základě výše uvedeného SSHMP podá na místně příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ) návrh vlastníka pozemní komunikace k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Správa služeb hlavního města Prahy.

Postup řešení:

19. 01. 2023 01:34:06

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno k prošetření na SSHMP. OKR.

Fotogalerie