Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

29/2024 Nepořádek Fantova

17.01.2024
Odpadky, kontejnery
Vyřešeno

Nepořádek ve křoví po obou stranách chodníku při cestě na lávku a neuklizený chodník od spadaného listí, to ze již po několikáté žádáme o důkladný prořez všemožně polamaneho křoví o tom ani nemluvě. Toto místo by si to již zasloužilo, kdo se na ten nepořádek má neustále dívat.,

Postup řešení:

18. 01. 2024 07:36:41

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. Děkujeme za podnět. OKR.

22. 01. 2024 12:39:04

Dobrý den,
k výše uvedenému podnětu sdělujeme, že úklid na pozemku parc. č. 150/116 v k. ú. Stodůlky je objednán a bude zajištěn.

S pozdravem

MHMP.

Fotogalerie