Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

338/2023 Závada na minigolfu Centrálním parku

29.06.2023
Obecní majetek
Vyřešeno

Po roce se opět hlásím s upozorněním na závadu na veřejném golfovém hřišti v Centrálním parku. U jamky č. 14 chybí jímací hrnek, takže po úspěšném zahrání míček mizí pod hrací plochou. (viz foto v příloze). Vzhledem k celkově zhoršenému stavu hřiště jde o závadu drobnou, avšak v tomto případě zdravotně nebezpečnou. Při hojném výskytu drobných hlodavců, na který jsem upozorňoval již vloni, se může stát, že dojde k pokousání hledajícího hráče některým z těchto „obyvatel“ hřiště. Je škoda, že majitel souhlasil s náhradou azbestového povrchu jamek za umělý travnatý koberec, který hřiště učinil téměř z poloviny nehratelným. Jednak se z tohoto povrchu obtížně odstraňují spadané listy a uvadlé květenství okolních stromů a keřů, ale také se výrazně změnily podmínky pro pohyb míčků po tomto povrchu, který je nepravidelný a navíc není vůbec značený barevnými čarami, vymezujícími hrací pole. Navíc jamka 11 má nesprávně položeny bariérové trojúhelníky. Požitek ze sportu na zdravém vzduchu se změnil v pouhý pohyb na zdravém vzduchu.
L.Š.

Postup řešení:

29. 06. 2023 01:44:51

Dobrý den, Vámi nahlášená závada byla postoupena k zajištění nápravy Odboru majetkovému, bytovému a investičnímu ÚMČ P-13. Děkujeme za nahlášení. OKR

29. 06. 2023 02:15:32

Dobrý den, k MMS č. 328/2023 sdělujeme, že informace o závadě na minigolfovém hřišti byla předána správcovské firmě k zajištění opravy.
Děkujeme za upozornění.
OMBAI

Fotogalerie