Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

385/2024 Přemnožení potkani na Praze 13

14.06.2024
Ostatní
Vyřešeno

V „těsném“ okolí našeho domu se v poslední době v hojné míře vyskytují potkani, kteří v důsledku přemnožení ohrožují hygienické a zdravotní podmínky místních obyvatel.
Věřím, že k tomu, aby se tato silně negativní věc úspěšně vyřešila, není potřeba sepisovat petice, nýbrž že postačí k nápravě věci tento podnět. Osobně mohu potvrdit téměř každodenní spatření potkana/potkanů a to např. i při vynášce odpadů, kdy jsem opakovaně narazil na potkana v popelnici/kontejneru . Není tomu až tak dávno, kdy se těmto vetřelcům podařilo proniknou do společných prostor domu, nebylo to nic příjemného, situace se načas normalizovala až po provedení odborné deratizace.
K nápravě současné zdraví ohrožující situace navrhuji přijmout tato opatření:
• odstranit hustý porost před domem, který je bezesporu ideálním prostředím pro množení a „skvělou“ vegetaci potkanů
• v dotčeném prostoru provést deratizaci včetně zjištění „epicentra“ výskytu potkanů a tento eliminovat
Děkuji a jsem s pozdravem
M.B.

Postup řešení:

14. 06. 2024 01:53:03

Dobrý den, Vámi nahlášená informace o přemnožených potkanech byla postoupena odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13 k zajištění nápravy. Děkujeme za upozornění.

18. 06. 2024 03:20:32

Dobrý den, pro Vaši informaci uvádíme, že MČ Prahy 13 ve spolupráci s MHMP provádí 2 x ročně (na jaře a na podzim) pravidelnou celoplošnou deratizaci, která tyto stavy přemnožených hlodavců reguluje. V případě zvýšeného výskytu myšovitých hlodavců v určitých lokalitách, provádí se zde opakovaná lokální deratizace.
Při hlášení závad je vhodné uvést i konkrétní adresu, kde se závada vyskytuje. Děkujeme za podnět, OŽP.

Fotogalerie