Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

394/2024 Prořez křovin a travnatý porost Bohmova

18.06.2024
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

Větvě stromů a keřů zasahují do prostoru komunikace na parkování. Může dojít poškození laku. na automobilech vlivem povětrnostních podmínek .

Postup řešení:

18. 06. 2024 12:28:02

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. Děkujeme za podnět.

26. 06. 2024 09:41:28

Dobrý den,
k níže uvedenému podnětu sdělujeme, že údržba na pozemku parc.č. 2131/669 v k.ú. Stodůlky byla objednána.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o parkoviště, je zde potřeba před údržbou rovněž upozornit obyvatele o plánované údržbě /správce zajistí dopravní značení s informací/.

S pozdravem

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Fotogalerie