Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

397/2024 Vrak auta

18.06.2024
Autovraky
Vyřešeno

Vrak auta na parkovišti Pavrovského 2

Postup řešení:

19. 06. 2024 07:15:52

Dobrý den,

na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u Vámi uvedeného motorového vozidla.
Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo nenaplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se nejedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Vozidlo má platnou TP do 05/2024. Dle informací výše lze začít řešit nejdříve v prosinci tohoto roku, pokud u vozidla nedojde ke změnám. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Správa služeb hlavního města Prahy.

Fotogalerie