Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

405/2024 koš opakovaný týdenní problém

20.06.2024
Odpadky, kontejnery
Vyřešeno

bez sáčku opakovaně a často proc nejsou včas doplnene

Postup řešení:

21. 06. 2024 07:14:24

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno odboru životního prostředí k zajištění nápravy. Děkujeme za podnět.

26. 06. 2024 12:25:28

Dobrý den, daný koš je pravidelně 3x týdně vyvážen a současně jsou doplňovány sáčky na psí exkrementy stejně jako u ostatních košů v dané lokalitě.
Tuto službu MČ Praha 13 poskytuje nad rámec svých povinností jako vstřícný krok pro majitele psů, ale žádný zákon ani vyhláška jí toto neukládá. Místní poplatek za psa se přímo nevztahuje k žádné službě městské části spojené s chovem psů ani k údržbě a úklidu zeleně a chodníků od psích exkrementů, rozmisťování sáčků na psí exkrementy apod. Naopak vyhláška hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) ukládá povinnost každému majiteli (chovateli) po svém psovi uklízet exkrementy. Nastavený systém je dlouhodobě funkční a z maximální z ohledem na finanční možnosti městské části. Děkujeme za podnět, OŽP

Fotogalerie