Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

44/2023 Skládka odpadu

07.02.2023
Úklid města
Vyřešeno

Dobrý den,

Rád bych touto formou nahlásil černou skládku v parku mezi Bellušovou 1819/37 a Jeremi sportovní halou. *************************Dobrý den, k výše uvedenému podnětu po prověření sdělujeme, že úklid černé skládky na pozemku parc.č. 2160/290 v k.ú. Stodůlky byl objednán. MHMP.

Postup řešení:

07. 02. 2023 01:29:46

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. Děkujeme za podnět. OKR.