Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

440/2023 Vrak s propadlou stk

23.08.2023
Autovraky
Vyřešeno

Dlouhodobe nepojizdny vuz s propadlou STK

Postup řešení:

24. 08. 2023 07:58:34

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k zajištění prověření techn. stavu vozidla. OKR.

07. 09. 2023 12:14:57

Dobrý den, na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u Vámi uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo nenaplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se nejedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Vozidlo má platnou TP do 06/2023. Dle informací výše tedy lze začít řešit nejdříve v lednu příštího roku, pokud u vozidla nedojde ke změnám.
Děkujeme za pochopení.
SSHMP

Fotogalerie