Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

444/2023 Odstavené vozidlo asi vrak v ulici Nušlova

25.08.2023
Autovraky
Vyřešeno

Dlouhodobé odstavené vozidlo s rozbitým okénkem, s propadlou TK. Mění se ve vrak.

Postup řešení:

28. 08. 2023 08:39:22

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k zajištění prověření technického stavu vozidla. OKR.

07. 09. 2023 12:17:00

Dobrý den, na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru místního šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že je silničním vozidlem, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Na základě výše uvedeného SSHMP podá na místně příslušný silniční správní úřad Prahy 13 (dále jen SSÚ) návrh vlastníka pozemní komunikace k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci.
Děkujeme za upozornění.
SSHMP

Fotogalerie