Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

447/2023 Neporadek v ulici Bucharova

26.08.2023
Úklid města
Vyřešeno

Odpadly vsude okolo

Postup řešení:

28. 08. 2023 09:03:11

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. OKR.

10. 04. 2024 09:55:15

Nepořádek je uklízen průběžně.

Fotogalerie