Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

50/2024 Odstavené vozidlo Nušlova 2278

29.01.2024
Autovraky
Vyřešeno

Dobry den,jiz podruhe nahlasuji odstavene vozidlo pred domem Nušlova 2278/21,ktere zde stoji minimalne rok,mozna by nebylo spatne dat tenhle ukol mestske policii.
Dekuji s pozdravem
Petr Jehlik

Postup řešení:

29. 01. 2024 03:04:58

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k zajištění prověření technického stavu vozidla. OKR.

13. 02. 2024 11:35:10

Dobrý den, na základě již předchozích oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.
Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Na základě výše uvedeného SSHMP, v zastoupení vlastníka komunikace, vyzvala provozovatele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.
Vozidlo již prošlo řízením a je připraveno na seznamu vozidel k odtahu. Vozidla se odtahují postupně, dle pořadového čísla a kapacity odtahových parkovišť.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Správa služeb hlavního města Prahy.

Fotogalerie