Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

549/2023 Posyp

12.10.2023
Ostatní
Vyřešeno

Na sídlišti Velká Ohrada je na nových asfaltových chodnících enormní posyp. Je velice nebezpečný jak za sucha, tak mokra.
Je možné ho, alespoň na částech chodníků odklidit.
Je tam již delší dobu.
ZH

Postup řešení:

12. 10. 2023 07:45:00

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Technologii hl. m. Prahy. k zajištění možného úklidu. OKR.

13. 10. 2023 07:16:56

Dobrý den,

zhotovitel, který THMP odpovídá za povrchy velké části projektu EVR obnova Veřejného osvětlení společně s Elektromobilitou. Tyto povrchy navracíme do původního stavu dle instrukcí a vyhlášky MHMP a správce veřejných ploch TSK. V této lokalitě byl správcem TSK na základě Svodné komise TSK a zápůjčky pozemků k realizaci projektu stanovený postup, rozsah a technologie vrácení povrchů. Chápu, že drobný křemičitý písek je pro občany nepříjemný, ale je nedílnou součástí technologického procesu, který má své pravidla. Současně tímto e-mailem pobízím zhotovitele, aby ty místa, které již splnili funkci a odpovídají lhůtě pro fixaci povrchu, aby jej neprodleně odstranili a odvezli. V místech, kde lhůta není ještě dokončena, musí tento písek na povrchu setrvat pro vyzrání asfaltového povrchu. V následujícím týdnu, zkontroluji během KD, zda jsou tyto písky s povrchů řádně odstraněny.

Co se týká kvality nahrazených povrchů jsem jako vedoucí projektu od počátku plánování a realizace plně seznámen se situací minulou a mohu konstatovat, a i dle fotodokumentace kterou v průběhu pořizuji, že nový stav povrchů je daleko a nesrovnatelně kvalitnější než povrchy předchozí. Což taktéž konstatuje i správce povrchů TSK při kontrolních dnech. Věřte, že než proběhne úplné předání díla, které by mělo být dokončeno do 30.11.2023 budu postupně všechny lokality prohlížet a pokud naleznu závady a nedostatky, nařídím jejich odstranění či nápravu. V této věci současně spolupracuji s vašim příslušným odborem P13 OŽP a k předání jednotlivých etap si je zvu ke kontrole.

Děkuji za pochopení a trpělivost a přeji hezký den

Investiční technik THMP

Fotogalerie