Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

564/20203 Autovrak v ulici Armády před domem č.p. 1379/3

20.10.2023
Autovraky
Vyřešeno

Autovrak

Postup řešení:

23. 10. 2023 08:57:27

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k prošetření technického stavu vozidla. OKR.

10. 11. 2023 11:34:06

Dobrý den,

na základě Vašeho oznámení provedli dne 9. 11. 2023 zaměstnanci SSHMP místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.
Vámi uvedené vozidlo nebylo na místě (ani v blízkém okolí) nalezeno.

S pozdravem

Správa služeb hlavního města Prahy

Fotogalerie