Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

567/2023 Pribyvajici neporadek na parkovišti v ulici Běhounkova

22.10.2023
Odpadky, kontejnery
Vyřešeno

Neporadek

Postup řešení:

23. 10. 2023 09:27:55

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. OKR.

25. 10. 2023 03:34:15

Dobrý den,
k níže uvedenému podnětu sdělujeme, že údržba na pozemku par. č. 2780/490 v k. ú. Stodůlky bude zajištěna.

S pozdravem

MHMP.

Fotogalerie