Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

577/2023 Autovrak

30.10.2023
Autovraky
Vyřešeno

Dobrý den,

ráda bych nahlásila autovrak v ulici Bašteckého naproti domu s č.p. 2504/20.

S pozdravem,
L.

Postup řešení:

30. 10. 2023 08:37:28

Dobrý den, Vámi nahlášený vrak byl postoupen k prošetření Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS – hlášení problémů

14. 11. 2023 11:23:27

Dobrý den, na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Na základě výše uvedeného SSHMP, v zastoupení vlastníka komunikace, vyzve provozovatele silničního vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.
Děkujeme za nahlášení.
SSHMP

Fotogalerie