Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

592/2023 Kácení stromu

05.11.2023
Zeleň, dětská hřiště
Vyřešeno

Proč v neděli v 8:00h řežou strom, který vypadá, že mu nic není?

Postup řešení:

06. 11. 2023 08:14:14

Dobrý den, Vámi nahlášena závada byla postoupena vlastníku pozemku, t.j. Magistrátu hlavního města Prahy k prošetření situace. Děkujeme za upozornění. Tým MMS – hlášení problémů

15. 11. 2023 03:52:33

Dobrý den, v současné době probíhá výměna stávající kabelové trasy NN a dochází ke kácení některých dřevin, které jsou v přímé kolizi se stavbou. Realizační společnost se snažila dřeviny při výměně sítí zachovat, ale v některých případech to bohužel není možné. Kořenový systém je natolik nestabilní, že se dřeviny stávají provozně nebezpečné. S politováním však musíme konstatovat, že ve stávající kabelové trase NN a v ochranném pásmu PRE distribuce a.s. nemělo k výsadbě dřevin v minulosti vůbec dojít.
Vzhledem k tomu, že realizační společnost kácela dřeviny v den pracovního klidu (v tomto případě v neděli), byla realizační firma požádána o respektování dnů pracovního klidu. Bylo přislíbeno, že se tato nepříjemná situace nebude již opakovat. Věříme, že pokud budou ještě některé dřeviny káceny, tak pouze v pracovní dny. Děkujeme za podnět, OŽP

Fotogalerie