Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

603/2023 Vrak Bila Dodavka

08.11.2023
Autovraky
Vyřešeno

odstaveny vrak

Postup řešení:

08. 11. 2023 10:36:21

Dobrý den, Váš podnět , týkající se vraku vozidla byl postoupen k prošetření Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS – hlášení problémů

23. 11. 2023 11:00:48

Dobrý den, na základě vašeho oznámení níže provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) znovu místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.
Ze závěru místního šetření vyplývá, že uvedené vozidlo nyní již naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že je silničním vozidlem, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Na základě výše uvedeného SSHMP podá na místně příslušný silniční správní úřad Prahy 13 (dále jen SSÚ) návrh vlastníka pozemní komunikace k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci.
Správa služeb hlavního města Prahy

Fotogalerie