Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

605/2023 Kácení stromů Janského

08.11.2023
Zeleň, dětská hřiště
Vyřešeno

Dobrý den, žádám vysvětlení z jakého důvodu byly pokáceny zdravé stromy před domem Janského 2212/59? Tento zásah velmi zhoršuje kvalitu života v daném místě a potenciálně snižuje hodnotu mé nemovitosti. Žádám o sdělení z jakého důvodu byl zásah proveden a kdo o něm rozhodl. O zásahu jsme nebyli jako dotčení vlastníci dopředu informováni. T. V.

Postup řešení:

09. 11. 2023 07:33:08

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno k vyjádření odboru životního prostředí. OKR.

15. 11. 2023 03:47:48

Dobrý den, v současné době probíhá v lokalitě Velká Ohrada výměna stávající kabelové trasy NN a dochází ke kácení některých dřevin, které jsou v přímé kolizi se stavbou. Realizační společnost se snažila dřeviny při výměně sítí zachovat, ale v některých případech to bohužel není možné. Kořenový systém je natolik nestabilní, že se dřeviny stávají provozně nebezpečné. Pracovníci odboru životního prostředí situaci pravidelně monitorují a jsou v kontaktu s realizační společností. Snaží se tak v co možná největší míře o zachování původních dřevin v této lokalitě. S politováním však musíme konstatovat, že ve stávající kabelové trase NN a v ochranném pásmu PRE distribuce a.s. nemělo k výsadbě dřevin v minulosti vůbec dojít. Realizační společnost v tomto případě postupuje v souladu s platnými právními předpisy. Děkujeme za podnět, OŽP

Fotogalerie