Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

614/2023 Špatně opravený chodník na Velké Ohradě

15.11.2023
Obecní majetek
Vyřešeno

Nově položené chodníky na Velké Ohradě v ulici Bašteckého a Pavrovského v úseku od Bašteckého k Přecechtělově jsou špatně udělané. Chodník byl původně křivolaký, ale byl jakž takž v rovině, až na pár míst, kde byl lehce zešikmený. Nyní po opravě je souvislá šikmina prakticky po celé dlouhé ulici, někde jsou úseky méně zkosené, ale víc jich je dost zkosených. To, že chodník kdysi někdo neudělal kvalitně a propadal se, přeci neodůvodňuje vznik souvislé šikminy, která znemožňuje bezpečný pohyb seniorům a velmi ztěžuje pohyb lidem, kteří tlačí chodítka, invalidní vozíky či kočárky. Tlačit zde invalidní vozík s dospělým člověkem tady prakticky nejde, vozík sjíždí směrem k silnici. Když už se dělal chodník nový, proč jej nebylo možné udělat bezproblémově schůdný, tedy rovný? Domněnky někoho, kdo se na místě nebyl ani podívat a v místě nežije, nejsou argument. Na fotce je vidět, že před pokladkou asfaltu došlo k umělému navršení materiálu na straně trávníků/domů, který tam dříve nebyl. Kdy se chodník opraví rak, aby odpovídal standardům bydlení ve velkoměstě rozvinutého světa ve 21. století?

Postup řešení:

15. 11. 2023 11:46:02

Dobrý den, po shlédnutí této fotografie vidím že chodník má stejnou charakteristiku, kterou mělo před započetím obnovy VO. Předmětem obnovy VO nebylo měnit charakteristiku polohy chodníků. Ta vyplývá z položených obrub, které se nemění a pouze vymezují sklony chodníků. Pokud již tak byly vybudovány tak to má svůj účel. Nespíš kvůli odvodu vody od objektů k vozovce. Děkuji THMP.

Fotogalerie