Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

618/2023 Nepořádek ve křoví

17.11.2023
Odpadky, kontejnery
Vyřešeno

Odhozená plena s obsahem (jaký inteligent tohle je schopen udělat?) a další klasický nepořádek jako plechovky, obaly atd. Jde o cestu na lásku přes ulici Oistrachova

Postup řešení:

20. 11. 2023 08:12:28

Dobrý den, Vámi nahlášená závada byla postoupena k zajištění nápravy vlastníku pozemku, tj. Magistrátu hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS – hlášení problémů

28. 11. 2023 02:43:37

Dobrý den,
k výše uvedenému podnětu ve věci výsběru odpadu na pozemku parc. č. 150/115 v k. ú. Stodůlky po prověření sdělujeme, že předmětná údržba bude zajištěna v první polovině prosince.
Výsběr odpadků společně s žádostí byl rozšířen na sousední pozemky, a to parc.č. 150/116 a parc.č. 150/117 v k.ú. Stodůlky /výsběr odpadků v keřích a podél chodníků/.

S pozdravem

MHMP.

Fotogalerie