Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

65/2024 odstavene auto

04.02.2024
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

nepojizdne auto blokuje parkovaci misto

Postup řešení:

05. 02. 2024 08:41:33

Dobrý den, Vámi nahlášena vozidlo bylo postoupeno k prošetření Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS – hlášení problémů

13. 02. 2024 02:01:32

Dobrý den, na základě již předchozího oznámení provedli zaměstnanci SSHMP místní šetření u Vámi uvedeného motorového vozidla.
Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo nenaplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se nejedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Vozidlo má platnou TP do 09/2023. Dle informací výše lze začít řešit nejdříve v dubnu tohoto roku, pokud u vozidla nedojde ke změnám.
Děkujeme za pochopení.
Správa služeb hlavního města Prahy

Fotogalerie