Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

68/2023 piskova

14.02.2023
Silnice, dopravní značky
Vyřešeno

3 sekundy zekena stale sner od lidla

Postup řešení:

15. 02. 2023 08:06:00

Dobrý den, předmětná křižovatka je řízena dynamickými signálními programy v závislosti na aktuální poptávce vozidel i chodců. Přechod pro chodce přes Jeremiášovu ulici je stavebně rozdělen na dvě části a jeho volno je vybíráno pouze na výzvu, tedy po stisknutí chodeckého tlačítka. Délka volna pro chodce na uvedeném přechodu je rozdílná pro jeho severní část (blíže k FZŠ Brdičkova) a pro jižní část (blíže k LIDLu), přičemž o 3 sekundy dříve začíná vždy volno na jižní části přechodu. V závislosti na tom, kde chodec stiskne tlačítko, se může délka volna pro chodce lišit. Pokud je stisknuto tlačítko na chodníku (tj. u LIDLu nebo u zastávky autobusu), délka volna pro chodce na jednotlivých částech je 16 resp. 13 sekund. Pokud je stisknuto jen tlačítko na dělicím ostrůvku (tj. mezi jízdními pásy pro vozidla), délka volna pro chodce je 8 resp. 5 sekund. Místním šetřením dne 11. 5. 2022 jsme prověřili, že uvedené vyšší délky volna (16 resp. 13 sekund) jsou pro chodce vstupující na přechod na začátku volna dostatečné pro přejití nejméně do poloviny druhé části přechodu, což je v souladu s TP81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. Pro tyto vyšší délky je nutné stisknout tlačítko pro chodce na chodníku. Krátká volna se realizují pouze tehdy, jeli nárok jen na středním dělicím ostrůvku a chodec tak přechází jen jednu část děleného přechodu. Pro úplnost dodáváme, že dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., § 74, odst. 1), zelená pro chodce neslouží k přejití celého přechodu, nýbrž pouze ke vstupu chodce do vozovky. Pokud chodec vstoupil do vozovky na zelenou a poté se rozsvítí červená, smí chodec během této červené dokončit přecházení až ke světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem. Světelná signalizace s tímto ustanovením zákona počítá. To znamená, že po skončení zelené pro chodce následuje před rozsvícením zelené pro kolizní vozidla vjíždějící na přechod tzv. vyklizovací čas, během kterého stačí chodec běžnou rychlostí chůze dokončit přecházení přes vozovku. To platí i pro chodce, který vstoupil do vozovky v poslední sekundě své zelené a přechází tak již téměř celý přechod na červenou. Signál pro chodce se znamením Stůj (červená) znamená, že chodec nesmí vstupovat do vozovky, nikoli dokončovat přecházení. TSK.

Fotogalerie